top of page
67523150_2605612516129637_18832676494759

ASERI SADAM

INVESTEERIMISVÕIMALUS

SISSEJUHATUS

Aseri sadam otsib investoreid

Aseri sadam on registreeritud Eesti Vabariigi sadamaregistris. Aseri Sadam OÜ on koostöös Sweco Projektiga 2015. aastal välja töötanud sadama üldplaani projekti, mis on kooskõlas Viru-Nigula valla kehtiva arengukavaga. Sadamaala pindala on 31 ha ja seda on mere arvelt võimalik laiendada kuni 70 ha-ni. Eesti Vabariik on Aseri sadamale 2000. aastal väljastatud akvatooriumi koordinaadid ja Viru-Nigula vald on 2017. aastal eelprojekti alusel väljastanud ehitusloa 300 m pikkuse ja 80 m laiuse sadamakai renoveerimiseks. Sadama peaprojekteerija on Aavo Raig ning sadamakai konstruktiivse osa on projekteerinud OÜ Estkonsult. Üldplaani aluskaardina on kasutatud Maa-ameti aerofotosid ja kaarte, samuti hüdrograafilisi andmeid, mis on kättesaadavad asukohas koostatud varasemate projektide kaudu. Projekti asukohas oli enne Teist maailmasõda Aseri meresadam. Aseri sadam ja Aseri–Sonda raudtee ehitati 1939. aastal Meriküla tellisetehasele paremate turundusvõimaluste loomiseks. Sadama eesmärk oli märkimisväärselt suurendada telliste eksporti, samuti eksportida puitu ja põllumajandussaadusi. Kaid ja raudtee hävisid 1944. aasta suvel, kui Saksa armee taganes. Aseri sadam paikneb logistiliselt väga heas kohas: idapiirini Venemaaga on 85 km, Tallinnani 125 km ja Soome sadamad asuvad 80 km kaugusel. Aseris tegutseb maailma suurimate tellisetööstuste omaniku Wienerbergeri tehas, kus toodetakse fassaaditelliseid ja saviplaate. Aseri Sadama omanduses on Aseri–Sonda 8 km pikkune raudteetamm, millele on võimalik rajada uus raudteelõik, et oleks ühendus Tallinna–Peterburi raudteelõiguga. Aseri sadama piirkonnas tegutseb Aseri Tööstuspark, mille 6000 m² tootmishoonel on olemas gaasiliitumine ja 2 × 630 kW alajaam. Seega tagatakse sadamapiirkonnas tegutsevatele ettevõtetele elektri- ja gaasivõrguga liitumine.

Kirjutage meile, kui olete sellest projektist huvitatud.

Home: About
Home: Welcome
Home: Services

FAKTID

Aseri

ASERI

Aseri tööstuspark asub Tallinnast 125 km Narva pool Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas mere ääres asuvas Aseri alevikus, kus elab 1600 inimest ja tegutseb suurem tööandja. Wienerbergeri tellisetehases töötab 80 inimest. Piirkonnas on kool ja lasteaed kokku 160 lapsega, 40 lapsega muusikakool, spordikeskus, raamatukogu, rahvamaja, väljaarendatud taristu ja kauplused. Aseri elanikud töötavad kohalikes ettevõtetes Flexa töökojas, Viru-Nigula saeveskis, HK Scan Rakvere lihatööstuses, Kunda tselluloositehases ja sadamas, Kiviõli õlitööstuses ja Thermory puidutööstuses Rannu Saeveskis. Aseri asub logistiliselt väga heas kohas Tallinna-Peterburi maantee ääres. Tallinn on 125 km, Narva 85 km, Kiviõli 20 km, Kunda 25 km, Rakvere 30 km, Kohtla-Järve 28 km, Jõhvi 35 km ja Sillamäe 55 km kaugusel.

Screenshot 2020-02-08 at 18.54.06.png

MAANTEED

Riigimaantee (Tallinna–Narva) asub sadamast 3 km lõunas ja see on sadamaga ühendatud Rannu–Aseri tee ja Kordoni tänava kaudu ning projekteeritud on ka uus ühendustee lõik. Uus maantee kulgeb vanal raudteetammil umbes 600 meetrit suunaga sadama poole. Praegusele veealusele kaldaalale projekteeritud üldkaubaterminal jagatakse kaheks nii raudteepea kui kaubajaama raudtee ning nendega paralleelsete teedega. Kaubakail asuvast teedevõrgustikust võimalikult lühikese ühenduse loomiseks riigimaanteeni on sadamasse projekteeritud raudteeületuskoht. Sadamas on kaks avariiväljapääsuteed, millest läänepoolne ühendab sadama teedevõrgu kohalike Aseriaru ja Reeskalda maanteedega. Nende kaudu on ühendus samuti Viru-Nigula–Aseri maanteega. Idapoolne väljapääsutee kulgeb paralleelselt peamiste õueraudtee rööbastega, liitub Aseri aleviku teedevõrguga ja viib välja Rannu-Aseri teele.

Railway

RAUDTEE

Sadama raudtee ühineb Sondas riigiraudteega. Sonda jaam kuulub ASile Eesti Raudtee. Jaamal on neli raudteerada, kasutatava pikkusega vahemikus 680 kuni 893 meetrit. Jaamas on tsentraliseeritud juhtimine. Aseri raudtee Sonda jaamaga liitmiseks tuleb küsida tingimuste tehnilist kirjeldust ASilt EVR Infra, mille alusel saab rajada ühineva rööbastee ja muud vajalikud konstruktsioonid. Sadama raudtee tsentraalse jaama infrastruktuuriga ühendamiseks tuleb koostada ehitusprojekt. Lähiminevikus oli Aseri tööstustel Sondaga raudteeühendus, mille saaks ümber ehitada endisele kõnniteele.

KOOGU TÖÖSTUSPARK

Raudtee kõrval Tallinna‒Peterburi mnt ääres asuvale 25 ha suurusele alale on tehtud detailplaneering, mis hõlmab Koogu tööstuspargi logistikaladusid ja tootmisettevõtet.

Home: Our Products

KONTAKT

REGISTREERITUD AADRESS: Laada 27, Rakvere, 44310 Lääne-Viru maakond

AMETLIK AADRESS: Mere 17, Aseri, 43401 Lääne-Virumaa

"+372 5621 6452 Gaido Kentem, juhatuse liige

Tänud!

65305571_2537752099582346_86710654118249
Home: Contact
bottom of page